Neplatiči

Solange a.s. Trenčín 20 000,– Sk
Miroslav Kall-Stav-MK Prešov 31 428,– Sk