Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

PP

Tablety dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy (balení obsahuje 40 tablet).Výstražný symbol GHS: GHS05.Signální slovo: Nebezpečí.Standardní věty... celý popis
7,34 €
6,12 €
bez DPH
bal
Číslo produktu:5144-010-000-00
EAN kód:8585003991798
Kompletné špecifikácie

Tablety dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy (balení obsahuje 40
tablet).

Výstražný
symbol GHS:
GHS05.

lang=CS> face=Arial>Signální slovo: Nebezpečí.

face=Arial>Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a
mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Požívejte ochranné rukavice a ochranné brýle. size=2 face=Arial> lang=CS>

P301 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení

P302+350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím
vody a mýdla.

P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou
pomoc.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.

face=Arial>P501 Odstraňte obsah/ obal ve sběrném místě
nebezpečného odpadu.

lang=CS>Složení :

lang=CS>

size=1 face=Arial>

Identifikační čísla

size=1 face=Arial>

Název látky

size=1 face=Arial>

Obsah v % hmotnosti
směsi

size=1 face=Arial>

Klasifikace dle ES
1272/2008

size=1 face=Arial>

Klasifikace dle směrnice
67/548/EHS

size=1 face=Arial>

ES: 932-051-8

Registrační číslo:

01-2119565112-48-xxxx

size=1 face=Arial>

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny,
4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a
hydroxid sodný

size=1 face=Arial>

<30

size=1 face=Arial>

Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1, H318

 

size=1 face=Arial>

Xi; R 38, R 41

size=1 face=Arial>

 

CAS:90622-77-8
ES: 931-338-5

Registrační číslo:

01-2119489413-33-xxxx

 

size=1 face=Arial>

Amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené.),

N-hydroxyethyl

size=1 face=Arial>

<5

size=1 face=Arial>

Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1, H318, Aquatic
Chronic 2, H411

 

size=1 face=Arial>

Xi; R 38, R 41

size=1 face=Arial>

CAS:97489-15-1
ES:307-055-2
Registrační
číslo
01-2119489924-20-xxxx

size=1 face=Arial>

Sulfonové kyseliny,

C14-17-sek-alkan, sodné
soli

size=1 face=Arial>

<5

size=1 face=Arial>

Acute Tox. 4, H 302, Skin Irrit. 2, H315, Eye Dam 1,
H318, Aquatic Chronic 3, H412

size=1 face=Arial>

Xi; R 22, R 38, R 41

align=left>

Parametre
VýrobcaDrogerie
Váha1 kg
Tovar zaradený v kategóriách
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Kde nás nájdete

Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

  >
Kontakty
Ing. Ladislav Kokoška
Ing. Ladislav Kokoška
(Po-Pia, 8-16 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk