Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. DROGÉRIA
  3. Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml

Čistící prostředek FIXINELA, 500 ml

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, obkládačky, WC.Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP): Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irr... celý popis
1,40 €
1,17 €
bez DPH
ks
Číslo produktu:5144-008-000-00
EAN kód:8585003911574
Kompletné špecifikácie

Čistič na velmi znečištěné plochy - umyvadla, obkládačky, WC.

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP):

Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315 Dráždí kůži.

Vážné poškození očí kat. 1 (Eye Dam. 1), H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi: Dráždí
kůži. Způsobuje váž-né podráždění očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi:
Výrobek je závadnou lát-kou pro vodní prostředí, může vyvolat nepříznivé účinky
na vodní organismy.

Výstražný symbol GHS: GHS05.

Signální slovo: Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné
poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po
manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné
rukavice a ochranné brýle.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlaP332+P313 Při
podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310  PŘI 
ZASAŽENÍ  OČÍ:  Několik  minut  opatrně 
vyplachujte  vodou.  Vyjměte  kon-taktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vo-lejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení :

Číslo ES Číslo CAS Registrační číslo dle ES č. 1907/2006Chemický název látky
Obsah [% hm.]Klasifikace CLP**H věty***231-633-2 7664-38-2 01-2119485924-24-xxxx
kyselina fosforečná*5 -15 Korozivní pro kovy kat. 1 (Met. Corr. 1) Akutní
toxicita kat. 4 orální (Acute Tox. 4) Žíravé pro kůži kat. 1B (Skin Corr. 1B)
H290 H302 H314 500-234-8 68891-38-3 01-2119488639-16-0013 sodná sůl
ethoxysulfátu  mastného alkoholu< 5 Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin
Irrit. 2) Vážné poškození očí kat. 1 (Eye Dam. 1) Chronická toxicita pro vodní
prostředí kat. 3 (Aquatic Chronic 3) H315 H318 H412.

Parametre
VýrobcaDrogerie
Objem500 ml
Tovar zaradený v kategóriách
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Kde nás nájdete

Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

  >
Kontakty
Ing. Ladislav Kokoška
Ing. Ladislav Kokoška
(Po-Pia, 8-16 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk